Oratorij 2019

posted in: Obvestila | 0

ORATORIJ 2019  pod naslovom: »IMAŠ MOČ«

Oratorij je enotedenski vzgojni program za otroke osnovnošolske starosti. Program se ob izbrani temi odvija tako, da je: učenje za vrednote, zato je oratorij ŠOLA, da v veselju in igri ustvarja prijateljsko druženje otrok, zato je to DVORIŠČE, potem je to odprtost za vsakogar, zato je oratorij DOM, in je uvajanje v versko življenje, zato je oratorij ŽUPNIJA.

 

Na Oratoriju nas bo navduševal PETER KLEPEC, ljudski junak, ki je dobil moč kot odgovor na njegovo prošnjo Bogu. Naslov je hkrati vprašanje in trditev. Vodi nas v razmislek, da ima vsak moč za premagovanje ovir in skušnjav, ki se človeku postavljajo na pot kot ovira za rast v dobrem.

 

Okvirni program:   Dopoldne                                                                      Popoldne

jutranje varstvo od 7.00

8.45 – 9.00 – zbiranje                                                                  14.00 – popoldanske igre

9.00 – dvig zastave, molitev in zgodba                                       16.00 – spust zastave in odhod otrok

10.00 – kateheza                                                                          v soboto, 16.7. se Oratorij zaključi s

10.45 – delavnice                                                                        sv. mašo ob 13.00

12.00 – kosilo in odmor

 

Rok prijave je 5 julij.  Nekatere delavnice imajo omejeno število udeležencev.

Prijavite se lahko pri voditeljih oratorija ali župniku. (prijavnica)

Zaradi priprave delavnic moramo upoštevati ta rok in poznejših prijav ne bomo mogli sprejeti.

Starši, prijavljenih otrok, se obvezno udeležite enega od sestankov: 21. junija, ali 29. junija.

Sestanki bodo po večerni sv. maši – ob 19.00 v Maranati.

 

Oratorij organizira župnija Slivnica; vodita: ANGELIKA JAKOLIČ in LUCIJA ČANDER

 

Vabljeni!

 

Oratorij smo uspešno zaključili. Tukaj je zaključni časopis.