V slivniški župniji se veliko dogaja.

V župniji imamo veliko delujočih skupin:

Zakonske skupine

Animatorje – srečanje je vsako soboto ob 19:00 uri. Vljudno vabljeni!

Sončne žarke

Pevski zbor

Zbor Maranata

Ministrante

Karitas

itd.