LJUDSKI MISIJON V SLIVNICI 24. MAREC – 3. APRIL 2022

ZAUPAJ V GOSPODA IN SE NE BOJ

Začetek misijona 24. marca ob 18:00 sveta maša.

Zaključek misijona 3. aprila, sveta maša ob 10:30, po maši pogostitev vseh.

Urnik ob nedeljah

7:30 maša v župnijski cerkvi

9:00 maša v podružnični cerkvi Dobrovce

10:30 maša v župnijski cerkvi

Urnik med delovnikom

7:30 – 8.30 češčenje Najsvetejšega, hvalnice /
Dopoldne obisk starejših, bolnikov in na splošno ljudi, ki to želijo oz. se prijavijo župniku

17:30 Vsak dan (od ponedeljka do petka) misijonsko srečanje z otroki;
18:00 sv. maša z misijonskim nagovorom
19:00 srečanja za različne skupine

Natančen program po urah