Zgodovinski viri poročajo, da je oglejski patriarh Peregrin leto 1146 ustanovil tri župnije: hočko in konjiško in slivniško. Pražupnija Slivnica je takrat obsegala ozemlje od Areha na Pohorju do vrha Boča. Na območju velike pražupnije je sčasoma nastalo 14 novih župnij (Tinje, Venčesl, Šmartno na Pohorju, Slovenska Bistrica, Črešnjevec, Laporje, Poljčane, Studenice, Makole, Cirkovce, Zg. Polskava, Sp. Polskava, Fram in kot zadnja leta 1966 še župnija Rače).

  • Župnijska cerkev, ki je v Slivnici duhovno središče že od leta 1146.
  • Maranata, je naš drugi dom, v katerem potekajo razna srečanja, prireditve, sestanki…