NAMENITEV DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 155/2021, z dne 29. 9. 2021) je že za leto 2021 ponovno uvedla možnost, da 1 % dohodnine ljudje namenijo posameznim sestavnim delom Katoliške cerkve, namesto prejšnje ureditve, ki je to dovolila nameniti le Katoliški cerkvi (Slovenski škofovski konferenci) kot celoti. Predlagamo, da spodbudite vernike, ki tega še niso storili, da podpišejo izjavo o namenitvi dela dohodnine svoji župniji. Tako izpolnjeno izjavo naj sami posredujejo na FURS ali oddajo v župniji, da jih župnik skupaj zbrane odda na FURS osebno ali s priporočeno pošto. Rok za oddajo izjav je 31. december.

Nadškofijski ekonom, mag. Franček – Francesco Bertolini

Pozdravljamo in želimo vse dobro!

            Tajništvo Pastoralne službe!