LAŽNE OBTOŽBE

Spoštovani farani,

petkove (7. 10.) informacije v nekaterih slovenskih medijih glede obtožb proti našemu župniku g. Jožetu Šömnu so nas vse zelo pretresle. Po prvem šoku smo se zato odločili in zvečer sedli skupaj na sestanku z župnikom člani župnijsko-pastoralnega sveta in nekateri člani zakonskih skupin – pogovor je bil sklican na pobudo župnika samega.

Na tem srečanju je župnik izjavil, da se izreka za nedolžnega, da obtožbe o zlorabah otrok ne držijo in predstavil svoje poglede in informacije ob tem dogajanju. Prav tako smo se udeleženci seznanili z izjavo Nadškofije Maribor, iz katere izhaja, da so po opravljeni preiskavi na Dikasteriju za nauk vere v Vatikanu ugotovili, da so obtožbe lažne, in sicer z namenom pridobitve finančne koristi. Udeleženci pogovora tako v dobri veri v korektnost izvedenih preiskovalnih postopkov in sklepnih ugotovitev v Vatikanu menimo, da je potrebno g. Jožeta Šömna obravnavati kot nedolžnega, razen če se utemeljeno in nedvoumno dokaže drugače. Prav tako sodba na ravni Vatikana, ki v zadnjih letih izkazuje ničelno toleranco do spolnih zlorab v Katoliški Cerkvi in dosledno sankcionira prestopnike (ne glede na položaj v Cerkvi), oblikuje podlago za razmišljanje, da so bili preiskovalni postopki izvedeni transparentno in dovolj temeljito. 

Na podlagi razpoložljivih informacij in opažanj neprofesionalnega ravnanja nekaterih domačih medijev, ki so v zvezi z obtožbami objavili tendenciozne naslove in niso varovali integritete vseh obravnavanih oseb glede na znane rezultate postopkov, smo člani župnijsko-pastoralnega sveta g. župniku predlagali takojšnjo vključitev vseh pravnih poti za zaščito dobrega imena, kar vključuje pripravo javnih izjav za različne deležnike, najem odvetnika in morebitne odškodninske tožbe vseh tistih medijev, ki so v tem primeru ravnali neprofesionalno in tendenciozno.

Po našem prepričanju bo za otroke in mlade v naši župniji tudi v prihodnje dobro poskrbljeno, tako kot je bilo v vseh letih delovanja župnika Jožeta Šömna, saj po nam znanih podatkih v vseh 21 letih do tega trenutka ni prišla ne do kogarkoli v župniji in ne do škofa niti ena obtožba ali pritožba čez delo duhovnika na področju spolnih prestopkov ali kakršnihkoli drugih zlorab otrok ali mladostnikov. Celo nasprotno: župnik je znan po zagnanem in predanem delu v župniji in z mladimi.

Prav vse pa vas ne glede na vaše naslednje korake prosimo, da za dokončno razkritje okoliščin teh dogodkov skupaj iskreno molimo: tako za tiste, ki so iz njim znanega razloga podali težke obtožbe, kot tudi za župnika Jožeta Šömna, da v primeru klevet in lažnih obtožb vzdrži te težke čase.

            Kot župnija bomo po razjasnitvi vseh okoliščin seveda ravnali odgovorno v skladu z vsemi ugotovitvami ter v skladu z veljavno civilno in cerkveno zakonodajo.

            V zaupanju, da bomo vsi imeli modrost za pravilno odločanje v prihodnosti, vas pozdravljamo,

župnijsko-pastoralni svet Župnije Slivnica

Izjava Nadškofije Maribor v zvezi s pisanjem Svet 24 novice media